Stormøder

Stormøde


Der afholdes i løbet af et semester/halvår 2 - 3 stormøder på Dalgasskolen.

Stormødet er et forum hvor alle på skolen har mulighed for at være i dialog, og drøfte hverdagen og relevante emner med hinanden.

Gode idéer debatteres, og der kan nedsættes grupper/udvalg, der kan arbejde videre med idéerne og gøre dem konkrete - f.eks. omkring udflugter og lignende.

NÆSTE STORMØDE:

Tirsdag den 10. oktober 2018 kl. 15.00 – 16.30 (I salen)

Dagsorden:

 

o   Velkommen v/Marianne, Mary Ellen og Jan

o   Generel orientering om stort og småt

o   Dalgas kalenderen – Drøftelse og orientering om Kommende arrangementer på skolen

o   Opfølgning af drøftelsen omkring Åben uge op til juleferien - konkrete ideer drøftes - overblik over ugen deles.

o   Punkter fra elever på Dalgasskolen

o   Evt.

 

Dalgasskolen serverer gratis kaffe og kage til arrangementet.

Velmødt!

Marianne Van den Pol (Elevrepræsentant) Mary Ellen Finney (Elev suppleant)
Jan Christensen (Skoleleder)