Stormøder

Stormøde


Der afholdes i løbet af et semester/halvår 2 - 3 stormøder på Dalgasskolen.

Stormødet er et forum hvor alle på skolen har mulighed for at være i dialog, og drøfte hverdagen og relevante emner med hinanden.

Gode idéer debatteres, og der kan nedsættes grupper/udvalg, der kan arbejde videre med idéerne og gøre dem konkrete - f.eks. omkring udflugter og lignende.

Kommende stormøde:

Stormøde den 15 maj 2019 kl. 15.00 – 16.30 i salen

Se opslag med dagsorden på tavlen i entreen.