Bestyrelsen på Dalgasskolen

Dalgasskolens bestyrelse består foruden formanden af 5 medlemmer og 1 repræsentant for eleverne, samt 1 repræsentant for medarbejderne.

Bestyrelsen

Knud Byskov (formand for bestyrelsen)

Carl Johan Skovsgaard (næstformand i bestyrelsen)

Jens Joel Nielsen

Kim Rattenborg (Repræsentant fra SIND)

Benny Morthorst (Repræsentant for medarbejderne) 

Marianne van den Pol (Repræsentant for eleverne) 

Suppleanter

Mette Skautrup 

Ulla Rasmussen (Suppleant for medarbejder repræsentanten)

Xxx Xxxxxxxxx   (Suppleant for elev repræsentanten)